Priser

Nedenstående viser priser for nogle basis opgaver

Dronefotos


Transport til adresse i Kolding & Haderselv kommune. Flyvning på adresse, hvor der tages ca. 5 – 10 fotos.

4-5 fotos vælges ud og redigeres.

Foto leveres i dropbox.


1000 kr.

Dronefotos + video


Transport til adresse i Kolding & Haderslev kommune. Flyvning på adresse, hvor der optages ca 6 minuters video samt tages ca. 5 – 10 fotos.

4-5 fotos vælges ud og redigeres samt video redigeres til en længe på ca. 1-3 minutter.

Fotos og video leveres i dropbox.


1500 kr.

Video/fotos i byggeperioden


Transport til adresse i Kolding & Haderselv kommune. Flyvning på adresse 5 gange i byggeperioden, hvor der hver gang optages ca 6 minuters video samt tages ca. 5– 8 fotos.

For hvert besøg/flyvning: Der vælges 4-5 fotos ud og redigeres samt video redigeres til en længe på ca. 1-3 minutter.

Fotos og video leveres i dropbox, efter hver flyvning.


6000 kr.

Brug af optagelser


Rettighederne til materialet overgår naturligvis til kunden, når fakturaen er betalt.


C WIND Consulting forbeholder sig dog ret til at bruge fotos og video på hjemmesiden og til anden markedsføring. Ønskes dette ikke skal dette oplyses inden påbegyndelse af optagelser.Aflysninger og vejret


C WIND Consulting forbeholder sig ret til at aflyse en flyvning, hvis vejret (regn/nedbør, stærk vind) forhindrer forsvarlig flyvning på en booket aftale.

Der vil naturligvis ikke blive krævet betaling og i stedet forsøge at booke opgaven til et andet tidspunkt.


Kontakt C WIND Consulting på

+45 4018 7813


og lad os tage en snak om hvordan jeg kan løse din specifikke opgave.